top of page
wide-mountain-panorama-small-silhouette-tourist-with-backpack-rocky-mountain-slope-with-ra

“I never lose. I either win or learn.”
Nelson Mandela

“I never lose. I either win or learn.”
Nelson Mandela

(M.A) תלמידי מחקר

תמונה8.jpg

פייגא לויטן

בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור א'). חוקרת את חוויית אובדן ההריון של נשים חרדיות מנקודת מבט נרטיבית.

תמונה15.jpg

חיים לוריא

סטודנט לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ג'). חוקר את תופעת המאבק האמוני בקרב חרדים באקדמיה.

___

דמות2.jpg

שרה גרוסנס

סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ג'). חוקרת מאבק אמוני והתמודדות דתית בתקופת הקורונה.

___

תמונה16.jpg

 עדנה קסה

סטודנטית שנה א' לתואר שני בחוג לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ד'). חוקרת התמודדות של אחים שכולים בני הקהילה האתיופית. 
 

___

תמונה13.jpg

אתי ליפשיץ

בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ב'). חקרה את הבחירה לתרום כליה בקרב אנשים שחוו אובדן של אדם אהוב.

___

דמות2.jpg

חני מירקי

סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור א'). חוקרת התמודדות מחנכות כיתה עם תלמידים שחוו אובדן בתקופת הקורונה.

___

תמונה12.jpg

ידידיה פישמן

בוגר תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ב'), מתמחה בפסיכולוגיה קלינית. ידידיה חוקר את חוויית ה-Attachment to God בנרטיבים של חוזרים בתשובה מהמגזר החרדי.

___

תמונה10.jpg

אסלאם אבו מוך

בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור א'). בתזה חקרה את הבניית המשמעות של הורים מוסלמים ששכלו את בנם בנסיבות של רצח.

תמונה14.jpg

פירוז תיאה

בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ב'). חקרה את חווית ההתמודדות עם לידה שקטה בקרב נשים מהמגזר הבדואי מנקודת מבט פנומנולוגית

תמונה19.jpg

מריה אבו-טועמה

מתגוררת בבאקה אל-גרבייה, סטודנטית שנה א' לתואר שני בתוכנית פסיכולגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ד'). חוקרת את תופעת רצח נשים בחברה הערבית.

___

bottom of page