top of page

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"
(מהטמה גנדי)

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"
(מהטמה גנדי)

התמודדות עם אובדן בקרב ילדים ומתבגרים
לומדה להכשרת צוותי חינוך ויעוץ

סרטון
דוגמה
להזמנת הלומדה
bottom of page