top of page

אסלאם אבו מוך

בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור א'). כיום, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית במסגרת מרפאתית, ופרקטיקנטית בפסיכולוגיה חינוכית בשפ״ח. כיום, מתמחה בפסיכולוגיה קלינית במסגרת מרפאתית, ופרקטיקנטית בפסיכולוגיה חינוכית בשפ״ח.

מחקר

בתזה אסלם חקרה את הבניית המשמעות של הורים מוסלמים ששכלו את בנם בנסיבות של רצח. 

אסלאם הרצתה על מחקרה בכנס פירות המחקר של מחזור א' לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות. ניתן לצפות בהרצאתה כאן:

bottom of page