top of page
breathtaking-shot-sea-dark-purple-sky-filled-with-stars.jpg

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
Nelson Mandela

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
Nelson Mandela

יישומי המחקר בטיפול וחינוך

 • טיפול ותמיכה בנשים לאחר אובדן הריון ולידה שקטה - הרצאה לקובעי מדיניות ("קרן בריאה").

 • עיצוב הלמידה בעידן הקורונה - השתתפות בפאנל מומחים מטעם משרד החינוך.

 • כנס ברנקו וייס משרד החינוך - שימוש בדיגיטציה בעיצוב ההוראה והלמידה.

 • שילוב ילדים החולים במחלות מאיימות חיים במערכת החינוך – הרצאה לקהל בגיוון רב תרבותי.

 • שיתוף פעולה עם עמותת "יקיר לי" - שכול בנסיבות רפואיות, וכן עם עמותת "חמניות" התומכת בילדים יתומים.

 • הזמנה לתרומת פרק לספר בנושא הייעוץ החינוכי במצבי חירום ומשבר, במימון משרד החינוך.

 • התוכנית לנוירופדגוגיה יישומית - שילוב ילדים בעלי הפרעות נוירו-התפתחותיות ומחלות מסכנות חיים במערכת החינוך - הרצאה מוזמנת מול בעלי תפקידים במכללות.

 • ייסוד וארגון כנס פירות המחקר השנתי בתכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות בשיתוף פרופ' יוני גז.

 • בניית תוכנית הכשרה דיגיטלית לתמיכה בילדים שכולים - לסטודנטיות בפסיכולוגיה ובחינוך, בשיתוף עם פרופ' שונפלד מארה"ב.
   

bottom of page