top of page

פירוז תיאה

פירוז תיאה, בוגרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות (מחזור ב'). .

מחקר

פיאוז חקרה את חווית ההתמודדות עם לידה שקטה בקרב נשים מהמגזר הבדואי מנקודת מבט פנומנולוגית. היא הרצתה על מחקרה במסגרת כנס פירות המחקר של מחזור ב' לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות. ניתן לצפות בהרצאתה כאן

bottom of page