top of page

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"
(מהטמה גנדי)

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"
(מהטמה גנדי)

Research Assistants

הלומדה כוללת הכשרה לתמיכה בילדים וילדות שחוו אובדן, ומתאימה לכל מי שעוסק/ת בכך (צוותי חינוך וייעוץ, הורים).

הלומדה פותחה ע"י ד"ר ריבי פריי, במסגרת פעילות המעבדה, ובתמיכת המכללה האקדמית אחוה.

מומלץ לצפות ממחשב ולא מהפלאפון (יש לגלול מטה, וללחוץ על כפתור ההגדלה מימין) 

bottom of page